O nas

Ośrodek powstał w 1981 roku w ramach Spółdzielni Lekarskiej "Vita" w Legnicy. Ośrodek w pierwszym okresie prowadził badania psychologiczne. Zasłynął jako jeden z najlepszych ośrodków przeprowadzających badania kadry kierowniczej w ramach konkursów na stanowiska dyrektorów m.in. KGHM Polska Miedź S.A., KBW Turów, Urząd Wojewódzki w Legnicy, WPEC w Legnicy, ZM Legmet, KGHM Metale-DSI S.A., Huta Miedzi "Legnica" i HM "Głogów" i in. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy metodykę badań kadry menedżerskiej oraz wykonaliśmy zadanie celowe, jakim było sporządzenie psychologicznego wzorca inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. W 1990 roku skorzystaliśmy z możliwości prywatyzacji i w ten oto sposób powstał NZOZ Ośrodek Badań Psychologiczno-Lekarskich Kuszyk w mieście Legnica.

Zakupiliśmy kompletny sprzęt do badań psychologicznych i do badań związanych z medycyną pracy. Zaczęliśmy zatrudniać kolejnych lekarzy specjalistów. Istotnym momentem dla Ośrodka było nabycie siedziby położonej blisko centrum Legnicy. Jest to inna przychodnia od tych, które znamy. Wyróżnia się urodą pięknych pomieszczeń. Przeprowadziliśmy remont całego lokalu zachowując jego pierwotny charakter.

Aparatura medyczna zapewnia wysoki standard wykonania badań z zakresu medycyny pracy. Obecnie zatrudniamy lekarzy specjalistów II stopnia medycyny pracy, chorób wewnętrznych, internistów, laryngologów, okulistów oraz medycyny rodzinnej. Ośrodkiem zarządza Ewa Kuszyk.

Ośrodek współpracuje z licznymi prestiżowymi firmami.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Badań Psychologiczno-Lekarskich Kuszyk wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 02-00997

  • Ewa Kuszyk Nr 19/00 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
  • Michał Kuszyk Nr 20/00 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Michał Kuszyk

Michał Kuszyk

Psychologia ogólna, psychologia pracy, negocjacje i mediacje.

Zobacz szczegółowy opis kwalifikacji oraz osiągnięć zawodowych Michała Kuszyka


Ewa Kuszyk

Ewa Kuszyk

Psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i wychowawcza, psychologia pracy.

Zobacz szczegółowy opis kwalifikacji oraz osiągnięć zawodowych Ewy Kuszyk


Przejdź do początku strony "O nas"